เครื่องเย็น

เครื่องเย็น
Name

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

Contact

จารุณี สระหงษ์ทอง

Address

1017/3 ถนน ประชาพัฒนา ต. ทับยาว อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520

Mobile
Phone

เครื่องเย็น

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY