สปริงเกลอร์ , วาล์ว , ท่อพีวีซี , ท่อพีอี , ข้อต่อพีวีซี

สปริงเกลอร์ , วาล์ว , ท่อพีวีซี , ท่อพีอี , ข้อต่อพีวีซี

สปริงเกลอร์ , วาล์ว , ท่อพีวีซี , ท่อพีอี , ข้อต่อพีวีซี
Name

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด

Contact

นายสมบัติ อาชญาทา

Address

15-23 ซอย ซอยพระยามนธาตุ แยก 10 ถนน บางขุนเทียน ต. บางบอน อ. บางบอน จ. กรุงเทพมหานคร 10150

Mobile
Phone

สปริงเกลอร์ , วาล์ว , ท่อพีวีซี , ท่อพีอี , ข้อต่อพีวีซี

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266, 8274, 8287

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

063-535-3503

(SERVICE HOURS:

*This number can be used until September 2019)

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY