มิตรใหม่ฟาร์ม

มิตรใหม่ฟาร์ม

มิตรใหม่ฟาร์ม
Name

บริษัท มิตรใหม่ฟาร์ม จำกัด

Contact

สถาพร ฉายะโอภาส

Address

95/25 หมู่ที่ มบ.ทองสถิตวิลล่า ซอย สายไหม78 ถนน สายไหม ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 10220

Mobile
Phone

มิตรใหม่ฟาร์ม

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY