มิตรใหม่ฟาร์ม

Name

มิตรใหม่ฟาร์ม

Contact

สถาพร ฉายะโอภาส

Address

95/25 หมู่ที่ มบ.ทองสถิตวิลล่า ซอย สายไหม78 ถนน สายไหม ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 10220

Website

www.nongduen.com

มิตรใหม่ฟาร์ม

PHOTO GALLERY