อุตสากรรมแฟชั่น

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

บริษัทไทย-ซีโน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Contact

นางนวลอนงค์ สุธีจิตสิริ

Address

8/1 ชั้น 3-4 หมู่ที่ - ซอย โชติวัฒน์ ซอย 2 ถนน ริมคลองประปา ต. บางซื่อ อ. บางซื่อ จ. กรุงเทพมหานคร 10800

Email

nuansuti@gmail.com

Phone

02-587-8529

Fax

02-587-1387

Mobile

081-860-5405

Website

E-Market Place

Website

Category

อุตสากรรมแฟชั่นบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตชุดสตรีแฟชั่นให้แบรนด์ในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ กลุ่ม B ขึ้นไป

Products


CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form