แป้งข้าวจ้าว/แป้งข้าวเหนียว,แป้งมันสำปะหลัง แป้งผสมต่าง ๆ

Name

แป้งข้าวจ้าว/แป้งข้าวเหนียว,แป้งมันสำปะหลัง แป้งผสมต่าง ๆ

Contact

นางสาวกฤษฎาพร สีโต

Address

383 ถนน ลาดหญ้า ต. สมเด็จเจ้าพระยา อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600

Website

www.bangkokinterfood.co.th

แป้งข้าวจ้าว/แป้งข้าวเหนียว,แป้งมันสำปะหลัง แป้งผสมต่าง ๆ

PHOTO GALLERY