ปลั๊กจ่ายไฟ

ปลั๊กจ่ายไฟ

ปลั๊กจ่ายไฟ
Name

บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด

Contact

นาย ณัฏฐัฑฒพัณณ์

Address

95,95/1,95/4,95/5,95/6 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ต. บางเตย อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210

Mobile

ปลั๊กจ่ายไฟ

- ใช้ทองเหลืองแท้จากต่างประเทศ - ใช้สายไฟตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.

- ใช้ทองเหลืองแท้จากต่างประเทศ - ใช้สายไฟตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.

ปลั๊กจ่ายไฟ

- ใช้ทองเหลืองแท้จากต่างประเทศ - ใช้สายไฟตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266, 8274, 8287

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

063-535-3503

(SERVICE HOURS:

*This number can be used until September 2019)

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY