เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์
Name

บจก. ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด

Contact

นาย พิพัฒน์ โกวิทคณิต

Address

1070/4-6 ถนน ถ.พหลโยธิน ต. ลาดยาว อ. จตุจักร จ. กรุงเทพฯ 10900

Mobile
Phone

เฟอร์นิเจอร์

อลูมิเนียมได้แก่มีความคงทนและแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา

อลูมิเนียมได้แก่มีความคงทนและแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา

เฟอร์นิเจอร์

อลูมิเนียมได้แก่มีความคงทนและแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา 

ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค

สามารถสะท้อนแสงและความร้อนได้ดี 

อุตสาหกรรมรถยนต์

ผลิตได้ทำการผลิตอลูมิเนียมสำหรับงานอุตสาหกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค ก่อสร้าง โฆษณา และเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯได้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายประเทศตั้งแต่ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และ ยุโรปเป็นต้น 

อาคารและก่อสร้าง

ทนต่อสภาวะการกัดกร่อนของสภาพอากาศและสารเคมีต่างๆ 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266, 8274, 8287

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

063-535-3503

(SERVICE HOURS:

*This number can be used until September 2019)

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY