เฟอร์นิเจอร์

Name

เฟอร์นิเจอร์

Contact

นาย พิพัฒน์ โกวิทคณิต

Address

1070/4-6 ถนน ถ.พหลโยธิน ต. ลาดยาว อ. จตุจักร จ. กรุงเทพฯ 10900

Website

www.schimmermetal.co.th

เฟอร์นิเจอร์

อลูมิเนียมได้แก่มีความคงทนและแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา

PHOTO GALLERY