อุตสาหกรรมไลฟสไตล์

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด

Contact

ธีรัตน์ ชัยอารีเลิศ

Address

15 ซอย 36 ต. บางปะกอก อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140

Email

teerat@srithaisuperware.com

Phone

02 427 0088

Fax

02 427 9525

Mobile

E-Market Place

Website

Category

อุตสาหกรรมไลฟสไตล์ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกสำหรับใช้ในครัวเรือน หรือ เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ผลิตชิ้นส่วนรถยนตร์และชิ้น ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รวมถึงเป็นผู้ผลิตสินค้า เมลามีนสำหรับโต๊ะอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็น ผู้นำในการส่งออกสินค้าที่ได้มาตรฐานการรับรอง จากหลายสถาบัน

Products


CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form

Applying T Mark Information Contact :
02-507-8266, 02-512-5848, 02-507-8287 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)

Online Registration Contact :
095-592-5663 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)