บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  (มาม่า)

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (มาม่า)

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  (มาม่า)
Name

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

Contact

พิมพ์ชนก เพ็ญจภาค

Address

304 ถนน ศรีนครินทร์ ต. หัวหมาก อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 10240

Mobile
Phone

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (มาม่า)

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับต้มยำน้ำข้น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสแกงเขียวหวานไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้งบิ๊กแพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสหมูสับ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับบิ๊กแพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้งน้ำข้น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้งน้ำข้นบิ๊กแพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูต้มยำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูน้ำตก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสเป็ดพะโล้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสเย็นตาโฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสผัดขี้เมาแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มแซบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เจรสเห็ดหอม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เจ รสต้มยำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟ และอื่นๆอีกมากมาย

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับต้มยำน้ำข้น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสแกงเขียวหวานไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้งบิ๊กแพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสหมูสับ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับบิ๊กแพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้งน้ำข้น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้งน้ำข้นบิ๊กแพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูต้มยำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูน้ำตก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสเป็ดพะโล้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสเย็นตาโฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสผัดขี้เมาแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มแซบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เจรสเห็ดหอม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เจ รสต้มยำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟ และอื่นๆอีกมากมาย

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (มาม่า)

บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ สูงสุดของผู้บริโภคและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตของทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ ควบคุมราคาและคุณภาพของสินค้าเหล่านั้น อีกทั้งการร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางด้าน การขายบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทที่มีประกอบกิจการทางด้านการขายและจัดส่ง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในกลุ่มบริษัทฯ ให้มากขึ้นและเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า "มาม่า" ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมานาน กว่า 40 ปี โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% รวมทั้งการรับจ้างผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับบริษัทชั้นนำของทวีปยุโรปอเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อการส่งออกโดยมีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านซองต่อวัน 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY