อุตสาหกรรมไลฟสไตล์

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

Contact

นาย จิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์

Address

ถนน 71/9 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ข.ตลาดบางเขน ข.หลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 10210 อ. จ.

Email

deesawat@ksc.th.com

Phone

02-521-1341

Fax

Mobile

E-Market Place

Website

Category

อุตสาหกรรมไลฟสไตล์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้คุณภาพ

Products


1

Stick up

It's just more fun outdoor! let's enjoy the lifestyle 

2

Door

With our top quality woods blended with our 

3

Decking

Teakwood 

4

Woven

Rehau/Viro 

CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form