PROUDLY

MADE IN THAILAND

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

# T M A R K

SUCCESS STORY

Other
Success
Story

VIEW ALL

MEMBER DIRECTORY

อุตสาหกรรมหนัก

200

VIEW ALL

อุตสาหกรรมแฟชั่น

58

VIEW ALL

ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)

6

VIEW ALL

อุตสาหกรรมไลฟสไตล์

140

VIEW ALL

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

273

VIEW ALL

อุตสาหกรรมอื่นๆ

110

VIEW ALL

ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)

6

VIEW ALL

ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

5

VIEW ALL

NEWS & EVENT

ผลการพิจารณาผู้สมัครและต่ออายุ รอบ 1/2562 (รอบ 21)

21 มีนาคม 2562

VIEW DETAIL

พาณิชย์ฯ ติดปีกแบรนด์ไทยคุณภาพติดตลาดโลก 30 แบรนด์คุณภาพ ร่วมรับตรา T Mark ปี 2561

21 กันยายน 2561

VIEW DETAIL

พิธีมอบประกาศนียบัตร T Mark 2018

21 กันยายน 2561

VIEW DETAIL

T Mark ตอกย้ำความสำเร็จ 3 ธุรกิจไทย สานต่อเจตนารมณ์สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

14 กันยายน 2561

VIEW DETAIL

ผลการพิจารณาผู้สมัครและต่ออายุ รอบ 3/2561 (รอบ 20)

11 กันยายน 2561

VIEW DETAIL

ผลการพิจารณาผู้สมัครและต่ออายุ รอบ 2/2561 (รอบ 19)

3 กรกฎาคม 2561

VIEW DETAIL